wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), firma Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Intermedia” Przemysław Serweta (zwane dalej Intermedia) informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych swoich Klientów (zwanych też dalej Państwa/Państwu, Pani/Panu, twoich/tobie) oraz o przysługujących im prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018r.

 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
 

Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Intermedia” Przemysław Serweta z siedzibą w 42-140 Panki przy ul. Częstochowskiej 66, właściciel i operator sklepów internetowych www.stig.pl i www.activeu.pl oraz prowadzące sprzedaż za pośrednictwem internetowej platformy handlowej Allegro.

 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?
 

W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych przez Intermedia, a także przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z firmą drogą elektroniczną poprzez e-mail: sklep@stig.pl lub sklep@activeu.pl albo też pisemnie na adres PHU Intermedia, ul. Częstochowska 66, 42-140 Panki.

 

Skąd mamy twoje dane osobowe?
 

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta w jednym z naszych sklepów internetowych, a także w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie na Allegro i innych internetowych portalach sprzedaży, za pośrednictwem których oferujemy swoje produkty (zwane dalej: „internetowe platformy sprzedaży”). Pozyskujemy również dane z monitoringu wizyjnego w siedzibie firmy.

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania twoich danych osobowych przez Intermedia?
 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe głównie w celach podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży z Intermedia lub gdy jest to niezbędne do wykonania umowy z Intermedia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym do:

 • umożliwienia świadczenia sprzedaży drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z internetowych platform sprzedaży oferowanych przez Intermedia;
 • zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • obsługi reklamacji i zwrotów w przypadku gdy takie zostaną zgłoszone;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z tobą w celach związanych z dokonanymi zakupami za pośrednictwem naszych internetowych platform sprzedaży;
 • zapewnienia obsługi usług płatniczych;
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • kontaktowanie się z tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą przez e-mail oraz telefon.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

 

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • wysyłania informacji typu newsletter za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

 

Dane z monitoringu gromadzimy wyłącznie w celach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników zatrudnionych w Intermedia oraz prewencji przeciwko aktom przemocy, wandalizmu, ewentualnych włamań lub rejestracji zdarzeń losowych. Dane z monitoringu wizyjnego udostępniane są tylko i wyłącznie uprawnionym do tego służbom administracji państwowej.

 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
 

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć z tobą i skutecznie na twoje żądanie wykonać umowę sprzedaży:

 • imię i nazwisko, adres, e-mail i telefon kontaktowy (w przypadku osoby fizycznej);
 • imię i nazwisko, adres, email, telefon oraz informacje o firmie i jej adresie (w przypadku firm).


Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z tobą umowy sprzedaży, a w konsekwencji nie będziesz mógł dokonać zakupu za pośrednictwem naszych internetowych platform sprzedaży. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Intermedia informuje, że podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, jak i ustawowym przy dokumentowaniu sprzedaży dokonanej na rzecz Klienta fakturą VAT. Brak podania danych osobowych uniemożliwia wystawienie faktury VAT.

 

Poza tymi przypadkami podanie twoich danych jest dobrowolne.

 

Prawa Klienta w zakresie przetwarzania twoich danych osobowych.

 

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych. Gwarantujemy spełnienie wszystkich twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.:

 • prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia twoich danych;
 • prawo do ograniczenia ich przetwarzania;
 • prawo do ich przenoszenia;
 • prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 • prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania twoich danych osobowych.


Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych:
 • zauważysz, że twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych:
 • twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Intermedia;
 • cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych;
 • zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania twoich danych;
 • twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych:
 • zauważysz, że twoje dane są nieprawidłowe możesz żądać ograniczenia przetwarzania twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte;
 • twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych:
 • przetwarzanie twoich danych odbywa się na podstawie twojej zgody lub umowy zawartej z tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.


W przypadku gdy uznasz, że przetwarzanie przez Intermedia twoich danych osobowych narusza przepisy RODO masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Komu udostępniamy twoje dane osobowe?
 

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom:

 • wspierającym nas w świadczeniu usług sprzedaży drogą elektroniczną, czyli takim, które odpowiadają za dostarczanie i obsługę infrastruktury IT, w szczególności naszych platform sprzedaży internetowej;
 • firmom księgowym, które zapewniają nam obsługę rachunkową, rozliczeniową i podatkową oraz reprezentują nas przed urzędami w związku z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa;
 • obsługującym usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe;
 • firmom kurierskim oferującym nam usługi spedycyjne;
 • wykonującym usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagającym obsługę użytkowników naszych internetowych platform sprzedaży, wspierającym promocję ofert, współpracującym z nami w ramach kampanii marketingowych.


Możemy też przekazać twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

 

Czy przekazujemy twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
 

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Jak długo przechowujemy twoje dane osobowe?
 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży internetowej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (w szczególności przez okres, w którym Intermedia zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne) lub dla realizacji przez Intermedia uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie:

 • realizacji umowy sprzedaży zawartej z tobą;
 • dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wykonywaniem umowy sprzedaży internetowej;
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
 • działań związanych zapobieganiem nadużyciom i oszustwom;
 • w celach statystycznych i archiwizacyjnych;
 • za Twoją zgodą dla celów marketingowych; a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych do czasu wycofania tej zgody.
 •  

Dane osobowe przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres do 30 dni, chyba że z uwagi na szczególne okoliczności (np. wypadek) zapis z monitoringu będzie musiał być przechowywany dłużej, w tym przez czas ewentualnego postępowania prowadzonego na podstawie przepisów prawa.

 

Czy przetwarzamy twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na twoje prawa?
 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez Intermedia polega na przetwarzaniu twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich tylko i wyłącznie za Twoją zgodą do działań marketingowych polegających na zautomatyzowanym wysyłaniu informacji typu newsletter za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu