wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Zasady reklamacji towaru

Zasady reklamacji towaru

Procedura zwrotu towaru w 5 krokach
 1. Zapoznaj się z zasadami reklamacji towarów (patrz poniżej).
 2. Pobierz i wypełnij formularz reklamacji. Pamiętaj, że zamieszczone w nim informacje pozwolą nam zidentyfikować Twoje zamówienie i sprawnie obsłużyć reklamację.
 3. Dobrze spakuj towar, który chcesz reklamować. Ważne aby dobrze zabezpieczyć przesyłkę na czas transportu. Pamiętaj, że sprzedawca nie odpowiada za ewentualne uszkodzenia w transporcie. W miarę możliwości wyślij produkt w oryginalnym opakowaniu. Pamiętaj aby do przesyłki dołączyć wypełniony formularz reklamacji.
 4. Wyślij przesyłkę na adres sprzedawcy: PHU Intermedia, ul. Częstochowska 66, 42-140 Panki. Towar odsyłasz do Sprzedawcy na własny koszt i odpowiedzialność. Sugerujemy korzystanie z przesyłek kurierskich.
 5. Oczekuj na rozpatrzenie reklamacji. Po zapoznaniu się ze sprawą o sposobie rozpatrzenia reklamacji poinformujemy Cię pocztą elektroniczną lub telefonicznie (o ile poprawne dane kontaktowe zostały zapisane na formularzu reklamacyjnym).


Zasady reklamacji zakupionych towarów
 

 1. Warunkiem przyjęcia przedmiotu w ramach reklamacji jest przesłanie go z podpisanym formularzem reklamacyjnym. Towary bez prawidłowo wypełnionego formularza reklamacyjnego mogą być potraktowane jako przeznaczone do naprawy odpłatnej lub zwrócone bez podjęcia czynności serwisowych i odesłane na koszt klienta.
 2. W przypadku braku przesłanek kwalifikujących przesłany przez klienta towar jako wadliwy sprzedawca zobowiązuje się do przedstawienia klientowi na piśmie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej szczegółowego uzasadnienia swojej decyzji. Towar, którego reklamacja nie zostanie uznana będzie odesłany na koszt klienta.
 3. Jeżeli towar jest oklejony plombą gwarancyjną, musi być ona w stanie nienaruszonym. Towary z uszkodzoną plombą nie podlegają gwarancji producenta ani rękojmi sprzedawcy.
 4. Gwarancji nie podlegają produkty: po upływie okresu gwarancyjnego; uszkodzone na skutek wyładowań atmosferycznych, przepięć powstałych w instalacji NN oraz sieci zasilającej (w przypadku urządzeń elektrycznych); uszkodzone na skutek zalania, uszkodzeń mechanicznych i termicznych (w przypadku urządzeń elektrycznych); uszkodzone na skutek niezgodnego z instrukcją obsługi i przeznaczeniem użytkowania; uszkodzone na skutek niewłaściwego podłączenia innych urządzeń peryferyjnych oraz samowolnych przeróbek i zmian konstrukcyjnych.
 5. Przesyłkę reklamacyjną klient wysyła na własny koszt. Przesyłki wysłane za pobraniem nie zostaną odebrane. Przesyłkę należy odpowiednio zabezpieczyć. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki zaginione lub zniszczone w trakcie transportu przez niezależnego przewoźnika.
 6. Wszystkie czynności serwisowe nie mieszczące się w ramach gwarancji podlegają wycenie i opłacie
 7. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego względem sprzedawcy towaru konsumpcyjnego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu 14 dni od jej zgłoszenia.

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu