Zwrot towaru

W ciągu 14 dni od daty zakupu każdy konsument ma możliwość zwrotu towaru zakupionego w sklepie internetowym Activeu.pl w związku z odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny nawet wtedy, gdy towar jest zgodny z zamówieniem. W celu uzyskania możliwości zwrotu towaru wystarczy w ciągu 14 dni od jego otrzymania poinformować sklep Activeu.pl o fakcie odstąpieniu od umowy. 14 dniowy okres w którym konsument może odstąpić od umowy rozpoczyna się w chwili otrzymania towaru przez kupującego lub osobę przez niego wskazaną. Informację o fakcie odstąpienia od umowy wystarczy wysłać na adres mailowy sklep@activeu.pl.

W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą. Jeśli konsument odstąpił od umowy, powinien w ciągu 14 dni zwrócić towar do sklepu. Sprzedawca z kolei ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Koszt związany bezpośrednio ze zwrotem towaru czyli koszt dostarczenia zwracanego towaru do Sprzedawcy ponosi konsument.

Można oczywiście odpakować zamówiony towar i sprawdzić jego cechy użytkowe, należy jednak pamiętać, że konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania. Jeśli wartość zwracanego towaru została zmniejszona w wyniku np. zużycia Sprzedawca ma prawo pomniejszyć zwracaną sumę proporcjonalnie do spadku wartości towaru.

 

PROCEDURA ZWROTU TOWARU W 4 KROKACH

1. Pobierz i wypełnij formularz zwrotu.

Poinformuj nas o chęci zwrotu towaru. Aby poinformować nas o swojej decyzji (skutecznie odstąpić od umowy), prześlij do nas deklarację odstąpienia od umowy. Pamiętaj o uwzględnieniu informacji, która pozwoli nam zidentyfikować twoje zamówienie. Zalecamy wykorzystać papierowy formularz, wydrukowany i starannie wypełniony możesz przesłać do nas pocztą lub przesłać jego treść w wiadomości e-mail. Zwróć uwagę na podanie prawidłowych danych teleadresowych wraz z numerem konta bankowego, na który ma być wykonany zwrot środków za zwracany towar.

2. Dobrze zapakuj towar.

Dobrze spakuj towar, który chcesz zwrócić. Ważne aby dobrze zabezpieczyć przesyłkę na czas transportu. W miarę możliwości zwróć produkt w oryginalnym opakowaniu.

3. Wyślij towar wraz z formularzem zwrotu i dowodem zakupu.

Towar odsyłasz do Sprzedawcy na własny koszt i odpowiedzialność. Pamiętaj by wybrać odpowiednią formę wysyłki (sugerujemy korzystanie z przesyłek kurierskich) i dobrze zabezpieczyć ją na czas transportu.

Adres do wysyłki: PHU INTERMEDIA, ul. Częstochowska 66, 42-140 Panki.

4. Oczekuj na zwrot środków na wskazane w formularzu konto bankowe.

Środki przelewamy w terminie nie przekraczającym 7 dni roboczych od otrzymania przesyłki z towarem kwalifikującym się do zwrotu. (Ustawa z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta, Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

Pamiętaj, że Sprzedawca ma obowiązek zwrócić koszt dostarczenia towaru do konsumenta tylko do wysokości wyznaczonej przez najtańszy sposób dostarczenia dostępny w sklepie dla danego towaru.